Arxiu del Blog

Els 7 últims boscos del planeta

bosque

Segons un estudi de Greenpeace, només es conserven set grans boscos primaris a tot el planeta: el bosc amazònic, la jungla del sud-est asiàtic, les selves tropicals de l’Àfrica central, els boscos temperats de Sud-amèrica, els de nord-amèrica i Canadà, els últims boscos europeus de Suècia i Finalàndia i els de la taigà siberiana a Rússia. Aquests boscos contenen les dues terceres parts de la biodiversitat terrestre i són la barrera més important per frenar el canvi climàtic. La causa principal de la seva desaparició són les tales extensives de la indústria fustera. També hi repercuteixen la construcció indiscriminada, l’expansió agrícola i les explotacions mineres. Hem de reduir el consum, reutilitzar i reciclar. Ajudem a conservar els pulmons de la terra.